intermedikus-bis

intermedikus-bis

Lečenje steriliteta | Vantelesna oplodnja

Home | Ultrazvučna dijagnostika u trudnoći

 

Ultrazvučna dijagnostika u trudnoći


1. rana dijagnoza trudnoće

2. ispitivanje morfologije ploda

3. određivanje biometrijskih parametara ploda

4. uvid u količinu i kvalitet plodove vode

5. uvid u veličinu, građu i lokaciju posteljice

6. uvid u građu pupčanika

7. procenu grlića materice

8. Biofizički profil

9. dijagnostiku vantelesne trudnoće

10. spontanog pobačaja

11. anomalija ploda, fetusnog hidropsa, IU smrt ploda

 

Intermedicus BIS u slici


Galerija

 

Video galerija

 

DESIGN | TEKOMS