intermedikus-bis

intermedikus-bis

Lečenje steriliteta | Vantelesna oplodnja

Home | Stimulacija ovulacije žena starijih od 38 godina

 

Stimulacija ovulacije žena starijih od 38 godina


Najveći broj jajnih ćelija unutar folikula nalazi se u jajniku u toku 20. nedelje intrauterusnog života. Od tada, pa do rođenja i u toku celokupnog života do menopauze odvija se proces propadanja jajnih ćelija, gde u toku svakog meseca veliki broj jajnih ćelija odumire.
Ovaj proces ne zavisi od toga da li žena uzima kontraceptive, koliko je trudnoća imala niti da li je imala stimulacije ovulacije. On je nezaustavljiv i rezultuje menopauzom. Od toga koliki je broj jajnih ćelija u početku i kojom se brzinom proces propadanja odvija, zavisi koliko će jajnih ćelija biti u određenoj godini reproduktivnog života. Ovaj broj nije isti kod svih žena i zato se vreme menopauze veoma razlikuje i kod nekih žena fiziološka menopauza nastupa u 40-oj godini života, a neke žene još uvek lako ostaju trudne i rađaju u 40-oj godini života.

Smatra se da plodnost, zbog starenja jajnika i smanjivanja broja folikula u jajniku, kod većine žena pada od 35. godine života. Smanjenje plodnosti i starenje jajnika kod većine žena se manifestuje skraćivanjem perioda između ciklusa, pa ciklusi koji su se javljali na 28 dana sada postaju češći i javljaju se na 26, potom na 21 dan.

S obzirom da postoji veliko fiziološko variranje u broju jajnih ćelija koji će u određenim godinama preostati, generalno se smatra da je period posle 39 godine period manje plodnosti, ali da svaku ženu treba endokrinološki i ultrazvučno pregledati jer je veliko biološko variranje između različitih osoba. Nekada hormonski i biološki parametri pokažu da je preostala rezerva jajnih ćelija dobra - ovakve žene imaju dobar biološki potencijal jajnika koji je mlađi nego što su realne godine pacijenta. Nekada je biološka rezerva jajnika smanjena ali je odgovarajuća za godine. Neke žene su u ovom periodu već u perimenopauzi. Ovakav jajnik slabo odgovara na postupke stimulacije ovulacije (ukoliko su ciklusi uredni, to znači da je maksimalna mogućnost takvog jajnika da iznese jednu ovulaciju, on nema potrebnih potencijala da odgovori na stimulaciju i napravi nekoliko dodatnih folikula).

Ukoliko postoji mogućnost za trudnoću bez postupaka asistirane fertilizacije (nalaz muža je uredan i jajovodi prohodni) onda se iz spontanih ciklusa najpre ostvari trudnoća (ovulacija se prati ultrazvukom). Ukoliko se uđe u neki od postupaka asistirane fertilizacije, onda je moguće, u toku postupka vantelesne oplodnje, uraditi aspiraciju jednog folikula koji je spontano nastao u toku sopstvene ovulacije.

Kod žena koje imaju biološki mlađi jajnik, svi postupci stimulacije i asistirane fertilizacije sprovode se na isti način kao kod mlađih žena.

Ukoliko je biološki potencijal u skladu sa godinama, stimulacija ovulacije se može uraditi na tipičan način, ukoliko je odgovor slab, prelazi se na protokole koji se koriste kod žena sa lošim odgovorom ili kod žena koje su u perimenopauzi.

 

Intermedicus BIS u slici


Galerija

 

Video galerija

 

DESIGN | TEKOMS