intermedikus-bis

intermedikus-bis

Lečenje steriliteta | Vantelesna oplodnja

Home | Šta je razlog krvarenja iz materice?

 

Šta je razlog krvarenja iz materice?


Ukoliko se posle završene redovne menstruacije javi krvarenje iz  materice, govorimo o neregularnom krvarenju, koje obavezuje na ginekološki pregled i otkrivanje uzroka. Najčeći uzroci krvarenja različiti su u pojedinim životnim dobima. U periodu adolescencije kod 95% devojaka, uzrok krvarenja je hormonske prirode- izostanak ovulacije uobičajen za ovo životno doba. Samo u 5% razlog  je urođeni poremećaj koagulacije ili oboljenje materice, jajnika i drugih žlezda sa unutrašnjim lučenjem. Najčešći razlog krvarenja u reproduktivnom dobu života  je patološka trudnoća. Ukoliko se trudnoća isključi, kod oko polovine žena krvarenje je prouzrokovano poremećajem lučenja ili delovanja hormona, a kod oko polovine oboljenjima materice i jajnika, koji su uglavom benigne prirode (polip materične sluznice, miom materice, cista jajnika).
Endokrinološke analize, kao i ultrazvučni, ginekološki i kolposkopski pregled ukazaće na prirodu bolesti koja je uzrok krvarenja, od čega zavisi i terapija. U periodu perimenopauze povećava se procenat krvarenja zbog izostanka ovulacije, ali se takođe u manjoj meri povećava i učestalost promena materične sluznice maligne prirode, te se češće u dijagnostici krvarenja koristi histeroskopija sa uzimanjem isečaka endometrijuma za histopatološki pregled. Svako krvarenje iz materice u menopauzi (godinu dana posle poslednje menstruacije) zahteva histopatološku verifikaciju- uzimanje uzoraka materične sluznice bilo histeroskopski, što je metoda izbora, bilo eksplorativnom kiretažom, jer je učešće malignih promena endometrijuma kao razloga ovih krvarenja 40%.

 

Intermedicus BIS u slici


Galerija

 

Video galerija

 

DESIGN | TEKOMS