intermedikus-bis

intermedikus-bis

Lečenje steriliteta | Vantelesna oplodnja

Home | Cenovnik

 

Cenovnik


 

LABORATORIJA (uzorci se šalju u Zavod za laboratorijsku dijagnostiku Biomedica)

ANALIZE KRVI
ANALIZE URINA I FECESA
HORMONI I TUMORSKI MARKERI
IMUNOLOGIJA
HEMATOLOGIJA
VIRUSOLOŠKA SEROLOGIJA
BAKTERIOLOŠKA I PARAZITOLOŠKA SEROLOGIJA
MIKROBIOLOGIJA
CITOLOGIJA
PATOHISTOLOGIJA
VAĐENJE KRVI - 100 din.

 

GINEKOLOGIJA

Preventivni pregledi u ginekologiji

1. GINEKOLOŠKi ULTRAZVUČNI PREGLED

    - PROFESOR - 7.000 din.
    - DOKTOR SPECIJALISTA - 5.000 din.

2. PREVENTIVNI GINEKOLOŠKI PREGLED - KOLPOSKOPIJA - 3.000 din.

3. SKRINING/RANO OTKRIVANJE KARCIONOMA GRLIĆA MATERICE - PAPA TEST I VS - 2.700 din.

4. VAGINALNI bris  - 700 din.

5. CERVIKALNI bris - 1.400 din.

6. HPV tipizacija - 8.700 din.

7. PCR ZA CHLAMIDIJU, MYCOPLAZMU I UREAPLAZMU - 12.500 din.


Intervencije u ginekologiji

1. HISTEROSKOPIJA
- DIJAGNOSTIČKA (BIOPSIJA ENDOMETRIJUMA)  - 64.000 din.
- operativna (miom, polip, septum) - 77.000 din.

2. BIOPSIJA GRLIĆA MATERICE

- U LOKALNOJ ANESTEZIJI - 20.000 din.

- u opštoj anesteziji - 32.500 din.

3. EKSPLORATIVNA KIRETAŽA - 40.000 din. + 12.500 din. (anestezija)

4. PUNKCIJA CISTE - 30.000 din. + 12.500 din. (anestezija)

5. UKLANJANJE DERMATOLOŠKIH PROMENA NA SPOLJAŠNJIM GENITALIJAMA I KONDILOMA - MANJA REGIJA - 2.000 din.
6. UKLANJANJE DERMATOLOŠKIH PROMENA NA SPOLJAŠNJIM GENITALIJAMA I KONDILOMA - VEĆA REGIJA - 8.000 din.

7. INCIZIJA BARTOLINIJEVE ŽLEZDE - 7.500 din.

8. PUKCIJA BARTOLINIJEVE ŽLEZDE - 5.000 din.

9. Aplikacija spirale - 6.000 din.

10. Uklanjanje spirale - 3.000 din.

11. prp - 25.000 din.


TRUDNOĆA

Pregledi

1. ULTRAZVUČNI PREGLED

- PROFESORA - 7.000 din.

- DOKTORA SPECIJALISTE - 5.500 din.

2. BLIZANAČKI ULTRAZVUČNI  PREGLED

- PROFESORA  - 10.000 din.

- DOKTORA SPECIJALISTE - 8.000 din.

3. EKSPERTSKI ULTRAZVUČNI PREGLED - 12.000 din.

4. EKSPERTSKI ultrazvučni pregled blizanaca - 18.000 din.

5. KARDIOTOKOGRAFIJA CTG - 3.000 din.


Intervencije u trudnoći

1.BIOPSIJA HORIONA (CVS) - 40.000 din.

   BLIZANAČKA - 60.000 din.

2.AMNIOCENTEZA (AC) - 40.000 din.

   BLIZANAČKA - 60.000 din.

3.KORDOCENTEZA (CC) - 50.000 din.

   BLIZANAČKA - 75.000 din.

4.SERKLAŽ - 40.000 din.  + 12.500 din. (anestezija)

 

UZROCI NEPLODNOSTI I ISPITIVANJE

ŽENSKI STERILITET

Ispitivanje:

1. KONSULTATIVNI PREGLED (ULTRAZVUK, PREGLED URAĐENIH ANALIZA I RAZGOVOR)

- PROFESORA - 12.000 din.
- DOKTORA SPECIJALISTE - 8.000 din.

2. PRAĆENJE SPONTANOG CIKLUSA
- FOLIKULOMETRIJE - 3.500 din.
- HORMONSKI STATUS (FSH, LH, E2 I PROG.) - 860 din. po hormonu + vađenje krvi


Intervencije:

1. DIJAGNOSTIČKA HISTEROSKOPIJA (BIOPSIJA ENDOMETRIJUMA) - 64.000 din.
2. OPERATIVNA HISTEROSKOPIJA (MIOM, POLIP, SEPTUM) - 77.000 din.
3. HyCoSy - 20.000 din.
4. SCRECHING - 15.000 din.


MUŠKI STERILITET

Ispitivanje:

1. SPERMOGRAM  
- KLASIČAN - 1.500 din.
- SEDIMENT - 2.500 din.
- KOD RETROGRADNE EJAKULACIJE - 2.500 din.
2. FIZIKALNI PREGLED UROLOGA - 6.000 din.
3. REKTALNI TUŠE - 3.000 din.
4. MASAŽA PROSTATE (ZA MIKROBIOLOG.) - 3.000 din.
5. UZ MALE KARLICE - 6.000 din.
6. UZ SKROTUMA - 6.000 din.
7. TRANSREKTALNI UZ - 6.000 din.
8. TRUS PROSTATE - 6.000 din.


Intervencije:

1. PUNKCIJA EPIDIDIMISA (PESA) - DIJAGNOSTIČKA I ZA POSTUPAK VTO (punkcija 1. ili oba epididimisa uz obradu, u inkubatoru,  i interpretaciju rezultata) - 20.000 din.
2. TESA DIJAGNOSTIČKA (aspiracija 1. ili oba testisa uz obradu, u inkubatoru,  i interpretaciju rezultata) - 25.000 din.
3. ZAMRZAVANJE EJAKULATA

- DO 2 MESECA - 10.000 din.
- DO 2 GOD - 30.000 din.
Čuvanje ejakulata po isteku roka/po godini - 15.000 din.


POSTUPCI BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE (BMPO)

I CILJANI ODNOS

SPONTANI CIKLUS ILI STIMULISANI CIKLUS

*** ZAVISI OD BROJA URADJENIH FOLIKULOMETRIJA

JEDNA FOLIKULOMETRIJA - 3.500 din.

II  INSEMINACIJA (IUI)

SPONTANI CIKLUS ILI STIMULISANI CIKLUS

- OBRADA SPERME SWIM-UP METODOM - 46.000 din.
- OBRADA SPERME GRADIJENT DENSITY METODOM - 50.000 din.

*** HORMONSKI STATUS I TERAPIJA NISU URAČUNATI U CENU POSTUPKA


III VANTELESNA OPLODNJA (VTO)

1. SPONTANI CIKLUS

IVF - 130.000 din.
ICSI - 160.000 din.

2. STIMULISANI CIKLUS

IVF - 160.000 din.
ICSI - 230.000 din.

*** HORMONSKI STATUS, TERAPIJA, CRVIKALNI I VAGINALNI BRIS, SPERMOKULTURA I SPERMOGRAM NISU URAČUNATI U CENU POSTUPKA

ANESTEZIJA - 12.500 din.

*** VTO postupak završava se transferom maksimum 3 embriona posle 72h od aspiracije  jajnih ćelija.

3. KULTIVACIJA EMBRIONA DO 5. DANA (stadijum blastociste)  - 54.000 din.

4. ZAMRZAVANJE (VITRIFIKACIJA) VIŠKA EMBRIONA  

- VITIFIKACIJA EMBRIONA (2 embriona po slamčici, do 2 godine) - 40.000 din.
- VITRIFIKACIJA EMBRIONA (1 embrion po slamčici, do 2 godine) - 25.000 din.
- VITRIFIKACIJA 2 BLASTOCISTE sa hatchingom (po slamčici) - 60.000 din.
- VITRIFIKACIJA 1 BLASTOCISTE sa hatchingom - 35.000 din.

5. FET (uključuje folikulometrije, medijume za odmrzavanje i embrio-transfer) - 60.000 din.

 

 

Intermedicus BIS u slici


Galerija

 

Video galerija

 

DESIGN | TEKOMS