intermedikus-bis

intermedikus-bis

Lečenje steriliteta | Vantelesna oplodnja

Home | Ginekološki pregled

 

Ginekološki pregled


Ginekološki pregled obuhvata

- Pregled i palpaciju spoljašnjih genitalija,

- Pregled zidova vagine i grlića materice pod spekulumom,

- Bimanuelni pregled unutrašnjih genitalija,

- Uzimanje svih potrebnih briseva - dijagnostika infekcija,

- Kolposkopski pregled,

- Papanicolau pregled,

- Pregled dojki.

KOLPOSKOPIJA

KOLPOSKOPIJA je naziv za mikroskopski pregled velikih i malih usana, zidova vagine i naročito grlića materice kao mesta gde se najčešće javlja rak kod mlađih žena.

Kolposkopija i citologija (PAPA test) predstavljaju bezbolni pregled tzv. skrining na rano otkrivanje karcinoma grlića materice sa tačnošću dijagnostike patoloških promena od skoro 98%- naravno kada se kombinuju istovremeno.

Potrebno je naglasiti da se promene mogu otkriti u ranoj fazi pre nego što daju bilo kakav simptom odn. tegobu, i lako i sigurno izlečiti.

Ponekad je pregled potrebno dopuniti BIOPSIJOM promene (odn. uzimanjem uzorka tkiva koji se šalje na histopatološki pregled - HPP ) ili kiretažom kanala grlića materice, a sa ciljem postavljanja što sigurnije dijagnoze.

Sama biopsija je najčešće i krajnja dijagnoza i terapija jer smo uklonili viđenu promenu. Ako nalaz HP pregleda zahteva dalje lečenje pribegava se manjem operativnom zahvatu u kratkotrajnoj opštoj anesteziji – KONIZACIJA.

Biopsija i konizacija se obavljaju LOOP dijatermijom radio talasima gde se tkivo seče elektrodom u obliku omče koja istovremeno i koaguliše odn. sprečava krvarenje.

RAK GRLIĆA MATERICE se može dogoditi samo onoj ženi koja ne dolazi redovno - jednom godišnje - na pregled.

PAPANIKOLAU

PAPANICOLAU – osnovni skrining u ginekologiji koji ima za cilj ranu dijagnostiku zapaljenskih i tumorskih promena na spoljašnjim genitalijama, vagini i grliću materice. Podrazumeva uzimanje ćelija sa grlića materice, razmazivanje na pločicu, bojenje po metodi Papanicolu i pregled mikroskopom svake pojedinačne ćelije. Bezbolan je i može se ponavljati kad god je potrebno.

 

Intermedicus BIS u slici


Galerija

 

Video galerija

 

DESIGN | TEKOMS