intermedikus-bis

intermedikus-bis

Lečenje steriliteta | Vantelesna oplodnja

Home | Neinvazivni prenatalni postupci

 

Neinvazivni prenatalni postupci


NIFTY TEST

Ovim skrining testom utvrđuje se postojanje hromozomskih odstupanja analizom fetalne DNK iz uzorka majčine krvi.
NIFTY se preporučuje:

- Trudnicama starijim od 37 god.
- Trudnicama koje imaju iz bilo kog razloga visoko rizičnu trudnoću i ne bi smelo da se podvrgnu invazivnim prenatalnim postupcima
- Trudnicama kod kojih je Duble test pokazao povećan rizik od hromozomskih nepravilnosti

NIFTY test se radi između 10. i 24. nedelje trudnoće i nema rizika od pobačaja.
NIFTY test otkriva rizik od trizomija hromozoma 13, 18 i 21 kao i rizik postojanja aneuploidija polnih hromozoma (X i Y).

VERIFIED TESTOVI

Verified plus – trizomije 13, 18 i 21, aneuploidije polnih hromozoma, pol ploda
Verified premium – trizomije 13, 18 i 21, aneuploidije polnih hromozoma, pol ploda, trizomije 9 i 16 i mikrodelecioni sindrom
Verified twin – za blizanačke trudnoće – trizomije 13, 18 i 21, prisustvo Y hromozoma
Verified all chromosomes – trizomije svih hromozoma (1-22), aneuploidije polnih hromozoma, mikrodelecije 22q11, 15q11, 1p36, 4p, 5p i pol fetusa

Rezultati se dobijaju za 10 dana

KOMBINOVANI TESTOVI – DUBLE I TRIPLE TEST

Ovim skrining testovima ne postavlja se dijagnoza već se procenjuje verovatnoća postojanja hromozomskih poremećaja.
Cilj ovih testova je da ukažu na trudnoće kod kojih postoji dovoljno veliki rizik tako da je opravdano da se primene invazivni dijagnostički postupci.

DUBLE TEST

Duble test se radi između 11. i 14. nedelje trudnoće. Podrazumeva ultrazvučni pregled ploda i krv majke. Kod ploda se određuju Nuhealni nabor (NT), CRL i nosna kost ploda, a u krvi majke hormoni PAPP i beta HCG.
Ovim testom se određuje koliki je rizik od Daunovog sindroma i drugih hromozomskih aberacija (trizomija 18).

TRIPLE TEST

Ovaj skrining test se radi između 15. i 22. nedelje trudnoće. Podrazumeva ultrazvučni pregled ploda, a u krvi majke se određuju SFP, HCG i estriol. Procenjuje se rizik od trizomija 21 i 18 i defekta neuralne tube.
Radi se u slučajevima kada duble test nije urađen na vreme.

 

 

Intermedicus BIS u slici


Galerija

 

Video galerija

 

DESIGN | TEKOMS